Arkiv för mars, 2010

Tumvantetekniken* – en introduktion

Posted in Foto, Naturfotografi with tags , , on 26 mars 2010 by Daniel Alsarve

I min senaste bild ”Björkar bland vass”, som skapade en viss diskussion (en diskussion som jag för övrigt inte hade räknat med men som jag i förlängningen tror är ofrånkomlig) använde jag mig av tumvantetekniken* och inte fotoshop. Litteraturen om tumvantetekniken är tunn – ja obefintlig! Fototidningarna väljer ju hellre att publicera artiklar om fotoshoptekniker än kreativa fotografiska tekniker vilket kan tyckas konstigt, speciellt om tidningen heter ”FOTO”…  Boken ”Photo Impressionism” tillfredsställer inte heller mina krav på kreativa, impressionistiska fotograferingstekniker. Författaren Freeman Paterson har helt enkelt inte gått till botten med möjligheterna utan endast skrapat lite på ytan. Med detta inlägg är avsikten att räta ut tvivlarens frågetecken och uppmuntra andra att prova på denna trevliga fotografiska exponeringsmetod (motståndarna benämner den manipulation men det är det inte). Multiexponeringsmetoden är emellertid svårt beroendeframkallande vilket personer med en ”addicted personality” ska vara medvetna om!    

   Åter till tumvantetekniken. (Jag återger endast det kameratekniska förfaringssättet – bildidéerna måste vara fotografens egna!) Kameran skall vara i multiexponeringsläget, sedan kan det vara en fördel att välja en relativt lång självutlösartid, typ 10-12 sek vilket brukar resultera i att spegeln inte fälls upp förrän i exponeringsögonblicket. Ett stativ underlättar oerhört! Ljusmätningen görs precis som vanligt.

Enkel tumvanteteknik”:

Vassbilden  i mitt föregående inlägg gjordes delvis med hjälp av ”enkel tumvanteteknik”. (I föregående inlägg finns även ett exempel på simpel tumvanteteknik men den går jag inte igenom här.) Jag fann en fin vassrugge som var horisontellt placerad.  Innan jag exponerade placerade jag vassruggen i övre delen av bilden samtidigt som jag höll för cirka 2/3 i horisontell riktining med hjälp av tumvanten. Resultatet blev en vassrugge i övre delen och en i övrigt kolsvart bild. Men jag ville även ha två vertikala vassruggar. Detta hittade jag inte vid Oset och jag valde då att skapade detta med hjälp av kameran. Kameran vinklades på kulleden nästa exponering gjordes. Jag gjorde sedan ytterligare en vassrugge på motstående kortsida och hade nu ett upp-och-ned-vänt U av vass på bildsensorn. Den nedre vassruggen skapades genom att jag höll kameran upp-och-ned. Observera att tumvanten måste användas vid alla exponeringar eftersom vissa delar av bilden annars blir överexponerade. (Ibland kan dock överexponering vara en åtråvärd effekt – så strunta i histogramhysterin eller hysterigram som jag skämtsamt brukar kalla det!) Fördelen med den långa självutlösarslutartiden där spegeln INTE fälls upp visar sig förhoppningsvis i sökaren. Du ser tumvanten ända tills exponeringsögonblicket. Bildsensorna innehöll nu en ram av vass uppbyggd av fyra långsmala bilder längs varje sida och ett mörkt mittfält. Om du nu dessutom vill tillföra bilden något i mitten måste båda händerna användas. Då krävs den dubbelfattade tekniken!

Dubbelfattad tumvanteteknik”:

Detta är en utvecklad variant av den enkla tumvantetekniken med undantaget av att två tumvantar används. Fördelarna är dels att en större yta av bilden kan undanhållas från exponering (vilket är bra vid användande av vidvinkelobjektiv), dels kan bilden hållas mörk i både horisontell och vertikal riktning (då undviks överexponering i bildhörnen vilket är den enkla tumvanteteknikens akilleshäl).

Med hjälp av den enkla och dubbelfattade tumvantetekniken kan oerhörda mängder kreativitet släppas fram så här vill jag återigen utfärda en varning för beroendeframkallningen!

Min kamera kan göra nio multiexponeringar (en lite onödig begränsning egentligen så nästa gång önskar jag att denna begränsning inte finns!) Kombinationen av ovan nämnda tekniker brukar i mina fall resultera i fem exponeringar – alltså har jag ju fyra exponeringar kvar att utnyttja!!! Härligt, fyra exponeringar av total frihet…

Avancerad tumvanteteknik”:

I den vinnande bilden hade jag en ”bakgrundsexponering” av min favoritträdstam vilket bland annat bidrog till det som uppfattas som moln till höger i bilden. För att kontrollera detta händelseförlopp måste alla exponeringar underexponeras ett steg (-1 steg). Detta måste göras för att slutbilden ska bli ”normalexponerad”. (Egentligen gillar jag inte begreppet normal, 0-exponerad är mindre stigmatiserande och mer värdeneutralt). Den mörka, rektangulära vinjetteringen skapades genom jag i den avslutande exponeringen skapade en rektangel av två tumvantar, en rektangel vars area var lite mindre än ”vassruggsrektangeln”. Med denna teknik, i kombination med de ovannämnda, lyckades jag alltså utnyttja sex av de nio bilder som multiexponeringsfunktionen har. Men jag hade tre bilder kvar att fylla ut motivet med…och dessa återstår att utforska! På sätt och vis var alltså den vinnande bilden en begränsad bild men då jämför jag med andra referenser än multiexponeringsmotståndarna. (Denna benämning är vald av lättja – jag är medveten om att jag inte kan generalisera ”dem” men de är ofta utrustade med Canons!)

En risk med tumvantetekniken är att den skapar spretiga bilder – det är därför viktigt att ha en relativt balanserad bildidé! Den som blir nyfiken på tumvantetekniken (den enkla, dubbelfattade eller avancerade) får förstås gärna använda sig av den obegränsat! Teknikbenämningen är dock inte tänkt att begränsa användaren till enbart tumvantar. Nu när våren är över oss kan kanske fingervanten användas? Eller kanelbullar, med mycket smör och socker… Ingen är mer nyfiken på resultatet än jag så vederbörande får gärna dela med sig av sina framgångar till mig per mejl ”koaladaniel@hotmail.com” eller länka som också är ett populärt kommunikationssätt i bloggvärlden. Framgången låter onekligen vänta på den som ger sig i kast med denna kamerateknik, vilket min bild är ett bevis för! För en mer utförlig (och kanske mer pedagogisk) handledning kan jag även konsulteras per telefon.

 mvh tumvanteteknikens, tillika migränpanoreringens utforskare

*Benämningen ”tumvantetekniken” kan snart komma att bytas ut mot den mer korrekta benämningen Lovikka-tekniken. Detta förutsätter dock att naturfotograf Arvidsson blir sponsrad med en äkta (svart) Lovikka-vante. Han ligger i förhandlingar med återförsäljare om ett ev sponsringsavtal.

Annonser

Veckans bild!!

Posted in Foto, Naturfotografi with tags , , on 22 mars 2010 by Daniel Alsarve

I morse visade det sig att en av mina bilder ”Björkar bland vass” vunnit i naturfotograf Hellesös veckotävling. Bilden är en del av mitt pågående projekt av vinterbilder från Oset. Som ni vet är jag inspirerad av vissa fotografer och konstnärer, som William Neill och Claude Monet, och i skapandet av den vinnande bilden och övriga bilder i denna serie hade jag konstnären/poeten/akvarellisten Lars Lerin i huvudet. 

Bildkommentarerna inleddes i genre´n ”gratulationer” men sedan började kritik av varierande nivå komma i kommentarsfältet. Jag kan förstå om bilden upplevs som provocerande – anledningarna har jag ju behandlat i ett tidigare inlägg här i bloggen. Isak Bergwall gjorde en väl underbyggd sågning av bilden vars främsta poäng, som jag ser det, är hans kritik av att utsattheten skyms av de inramande vassen. Det intressanta är också att en annan bloggare gick in och försvarade bilden.

Självklart är det lite tråkigt när människor inte gillar/uppskattar det man gör. Men samtidigt är det inte min strävan att vara alla bildsmaker till lags. Kanske är det så att ju närmare jag når mitt eget bildspråk, mitt egna uttryck, desto mer provocerande blir det? Jag vet inte. Vissa fotografer gillar inte multiexponeringar, som kopplas samman med photoshop och oäkthet. Andra fotografer gillar multiexponeringar – sådan är jag. Jag fullkomligt älskar denna fotografiska teknik och har oerhört roligt när jag fotograferar!

Min främsta lärdom av kommentarerna är att mitt sinne för estetik ska utvecklas, fler fotoböcker och bildböcker skall studeras. Dessutom läser jag just nu en bok om att kritisera fotografier ”Criticizing Photographs” där jag också hoppas utveckla mitt bildseende. Sedan ska jag förstås fotografera mera 🙂

Marskväll

Posted in Foto, Naturfotografi on 16 mars 2010 by Daniel Alsarve

Kvällarna blir längre och längre. Just denna ikväll kom fältharen fram och studerade mig nyfiket ett tag innan hon lugnt skuttade vidare på skaren. Det var en kvällstur då jag kände att något slags engagemang kom tillbaka. En tur med en inre förankringspunkt – på något vis.

Vad tillför fotoshop?

Posted in Foto, Naturfotografi with tags , on 11 mars 2010 by Daniel Alsarve

Terje Hellesö har skrivit ett mycket intressant inlägg om naturfotografi och redigeringsmöjligheterna som diverse dataprogram idag ger. Inställningen till att fotografera i raw-format contra jpeg blir, som jag ser det, ena sidan av myntet. Den andra är hur mycket man som fotograf ”får” göra i dessa program innan fotografiet övergår till en bildbehandling, bildkollage eller fejkad bild… Den förra är en lätt nöt att knäcka men den senare är svårare.

Idag sparar jag bilder både i jpeg och raw i min kamera. Jpeg-filerna blir ca 1700 px stora och dessa kan jag enkelt korta ner till 500 px och så använder jag unsharp mask för att skärpa dem en aning. Ibland ökar jag kontrasten också. Sedan lägger jag upp dem på min blogg eller sparar nån annanstans. Processen tar cirka 30 sek. Anledningen till att jag skärper bilden är att den får lite mer ”sting” då. Samtidigt så, tycker jag, förändras ofta bildskärpan från hur den ser ut på kameraskärmen jämfört med min dataskärm. Jag vill ju förmedla bilden så som jag såg den i kameran…

Jag förstorar mina bilder hos Pictoform (som jag starkt rekommenderar). Mr Nohlberg vill helst ha en storfil att arbeta med och då vill jag förstås leverera detta till honom. Det finns mer information och färgnyanser etc kan bli djupare. Bilden skrivs ut på syrafrittpapper och kraven skiljer sig en aning jämfört med dataskärmen. Eftersom rå-programmet ändrar bilden automatiskt (på ett otrevligt sätt) kan jpeg-filen användas som referensbild.
Min dator är dessutom för slö för de stora raw-filerna… En bild tar evigheter att skapa.

Dessa sätt att använda bildfilerna på skäms jag inte för. Jag lyder helt enkelt de som jag tror vet bättre än jag… Kloning, efterlys, färgförändringar har jag svårt att se ett behov av. Med min gamla kamera kunde jag inte göra svartvita bilder direkt i kameran så då använde jag den funktionen ibland, dessutom prövade jag att dubbelexponera i redigeringsprogrammet. Men allt sådant blir mycket bättre och roligare om jag gör det på plats i naturen. Då ser jag ju resultatet direkt och kan ändra om jag så önskar. Dessutom föder utmaningen att göra bilden direkt kameran en viss kreativitet… Jag menar – håll med om att det ser ut som berg i bilden ovan!? Den som varit vid Oset vet att sådana berg inte existerar där. Bergen är i själva verket min svarta tumvante som varit med i en multiexponering… Jag tycker det är okej att använda sådana tricks eftersom bilden exponeras på sensorn. Det är inget bildkollage i fotoshop.

Det senaste jag såg var att redigeringsprogrammet nu kan härma vissa objektiveffekter och då kan nog funktionerna vara ett billigt alternativ. Men för min del har jag svårt att se vad alla funktioner tillför… Jo, till min kommande hemsida har jag gjort en bildkarta och panoramafunktionen har jag också provat. Panoramat tog ca 45 min att göra så det dröjer innan jag gör om det. Bildkartans resultat får ni se framöver.

Jag bedömmer och ser också olika på bildredigerade bilder. För min del förtas till exempel en del av bildupplevelsen när himlen precis intill en björn är vit men sedan fövandlas till blå. Och om fotografen inte nämner hur detta är möjligt blir jag förstås lite kritisk. Den enda i Vårgårda som sa hur fotoshop hade använts var Erik Malm. Föredraget blev liksom mer övertygande då.

Avslutningsvis så medger jag att en efterskärpning och kontrastförändring före en bildpublicering på internet INTE är att fotografera. Men jag skäms inte för denna bildbehandling. Min dataskärm har dessutom lite annan färginställning och skärpa så bilden ser inte exakt likadan ut som i kameran. Rent filosofiskt så är detta problematiskt då det ju inte är exakt samma bild.  Men nu har jag skrivit tillräckligt om detta…. 🙂

(Krystat slut, jag vet, men jag kanske återkommer till denna problematik)

Spillkråkan Sune

Posted in Foto, Naturfotografi with tags on 10 mars 2010 by Daniel Alsarve

Det har inte blivit några fågelbilder på länge. Men här kommer en! En dubbelexponering på bländare 5,6 – en i skärpa och en exponering i oskärpa. Dessutom har jag beskurit bilden till en kvadratform. Det var ett tag sedan jag såg Sune vid min lilla naturruta vid Oset men nu dök han upp igen och jag blev riktigt glad när jag hörde hans speciella läte.

Imorgon bitti blir det en tidig tur till Oset med min kollega, tillika fågelskådare Erik. 05:30 ska jag hämta honom och jag hoppas på några fina gryningsbilder. Jag har bara ett 16-50 mm objektiv på Pentaxen så havsörnarna lär väl bara bli små prickar men jag hoppas jag får se dem.

Måste också berätta att jag börjat läsa Ernst Haas a colour retrospective 1952-1986 som är helt fantastisk! Jag har lånat den på biblioteket då den är ganska dyr att köpa…

(Bild nr 2 är från fikastället vid Oset och sedan smög jag lite närmare Sune.)

Våren kommer!

Posted in Foto, Naturfotografi with tags , on 09 mars 2010 by Daniel Alsarve

Det öde landet kommer förmodligen att blomma igen. Platsen vid Oset kommer att fyllas av nässlor och fåglar och stigen ner till vassruggen kommer att vattenfyllas. Jag vet inte hur många bilder jag har från denna plats men mitt favoritmotiv är nog dessa fem träd, tillsammans med vassen, eller den där torrakans mönster, eller eken. Nej, jag kan inte välja.

Vi kan inte heller välja våren som jag tycker redan är över oss. Solen värmer och dagarna är riktigt långa. Havsörnen har sökt sig tillbaka till Svartåns mynning och sparvhöken brukar spana vid fågelbordet kring stugan.

Det blir en intensiv vår med mycket jobb, flytt till hus och förhoppningsvis en del fototurer. Men det är en härlig tid som kommer nu. Det märks också att allt fler människor kommer till Oset för att njuta av solen och spana in fåglarna. Fiskaren Gunnarsson var en mycket trevlig bekantskap som bjöd på fina berättelser – hoppas jag träffar honom igen!

Aj, aj, aj!

Posted in Foto, Naturfotografi with tags , on 08 mars 2010 by Daniel Alsarve

För andra veckan i rad missade jag att placera mig i Terjes veckotävling. Det var dessa två bilder jag valde mellan och skickade in den översta. Mats Andersson vann välförtjänt. Hans arkiv är ju fullspäckat med makalösa bilder så det är en mycket värdig vinnare. Nu måste jag försöka samla kreativitet och energi och få till bra bilder under veckan. Dessvärre ska vi iväg i helgen så det få bli en kvällsbild eller nåt… Måste nog beställa hem espressopods till min cykelpumpsespressomaskin.  Min tredjeplats i tabellen hotas av Dalåker och Co men jag ska försöka streta emot ett tag till. 🙂